Forsiden

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

Forsiden

Seneste nyt:

Dødsfald:

En af de helt store i dansk Raceduesport er afgået ved døden.

Villy Mouritsen, Nyborg, afgik pludseligt ved døden fredag d. 4. august ved middagstid. Villy var kendt viden om for sine gode Luchsduer, der opnåede gode resultater uanset i hvilket forum de blev udstillet. Udover en god duemand, så var Villy en foreningsmand udover alle grænser. Han var med til at stille op på Nationalen i en menneskealder, og lokalt i Nyborg Og Omegns Racedueklub stod Villy for alt udstillingsmateriellet, som derfor altid var i topform. Han var også en stor del af Raceduekolonien i Nyborg. Villy var et naturligt samlingspunkt uanset hvor han viste sig grundet sin behagelige væremåde. Villy efterlader sig et stort savn i Raceduesporten. Villy blev for flere år siden, fuldt fortjent, udnævnt til æresmedlem i Nyborg Og Omegns Racedueklub.

Villy, æret være dit minde.

 

Villy Mouritsen blev bisat fra Kirkegårdskapellet i Nyborg

fredag d. 11. august kl. 13,00.

 

Efter bisættelsen var Villys familie vært ved en uformel sammenkomst i Raceduekolonien,

hvor der blev budt på en gravøl eller -vand.