Forsiden

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

          Seneste nyt:

Næste aktivitet i klubben er:

Torsdag d. 28. marts, hvor Hans Ove Christiansen kommer

og fortæller om de racer han arbejder med og livet med duerne.

Mødet starter kl. 19,00 og det er i Kaliffenlund.

Klubben er vært ved kaffe og brød.

Referat fra generalforsamlingen 27 februar 2019

Valg af dirigent blev Christian V. Jensen og det styrede han med hård hånd. Bestyrelsens beretning ved formanden blev godkendt uden kommentarer, det samme med regnskabet selvom der var et lille underskud. Ingen indkomne forslag.

På valg var Verner Larsen og Lars Sørensen, begge genvalgt. Jørgen Nielsen trak sig fra bestyrelsen, ind i stedet for kom Allan Storm Olsen, velkommen til.

Jørgen bliver suppleant igen.

Revisorerne er stadig Kim Stenderup og John Ytting, suppleanten er stadig Christian V. Jensen

Duedag fyn udvalget består igen i år af Søren L Poulsen og Svend Erik Schroll.

Under eventuelt var der lidt snak om at holde duedag fyn i Kaliffenlund, flere duer kommer der nok ikke og det er nemt, da vi har alt hvad der skal bruges lige ved hånden. Men det klarer udvalget som altid.

Lidt snak om en sommerfest med påhæng hen på sensommeren. Vi sluttede af med et amerikansk lotteri, som Jørgen Nielsen stod for, fint indslag. Vinderne blev Allan Olsen og Carl Knudsen, så de kunne drage hjem med en sæk duefoder hver.

Vi råbte lige et leve for klubben og så var det bal forbi.


P.B.V. Lars

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen.

Formand: Verner. Næstformand: Schroll. Kasserer: Leif. Sekretær: Lars. Bestyrelsesmedlem: Allan.