Forsiden

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

Forsiden

Seneste nyt:

Onsdag d. 17. maj: Medlemsmøde kl 19,00: Søren Pedersen kommer forbi og underholder. Mødet foregår i Kaliffenlund.

Husk at betale kontingent - kr 130 -

senest d. 1. april 2017.

 

Bemærk !!!

Kassereren Leif har fået ny mailadresse.

Den er: kontakt@grosshereford.dk