Forsiden

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

Forsiden

Seneste nyt:

 

Referat

Generalforsamlingen 21 februar 2018

Før vi gik til dagsordenen udtalte formanden mindeord over Villy Mouritsen, der desværre døde i 2017. Herefter blev der afholdt 1 minuts stilhed til ære for Villy.

 

Det var denne aften man havde muligheden for at høre, hvordan det går med vores klub, både økonomisk og vores fremtidsplaner. Det var der jo så 18 der havde lyst til incl bestyrelsen.

Dirigenten blev Kim Stenderup, tror ikke han nåede at blive hæs, ved at hæve stemmen.

Beretningen og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

På valg til bestyrelsen var Leif Jensen, Schroll, Poul Erik Bukhave alle var genvalg, suppleanten er fortsat Jørgen Nielsen.

Revisorer er stadig John Ytting og Kim Stenderup, suppleanten er Christian V. Jensen.

Duedag fyn udvalget er igen i år Søren L Poulsen og Schroll.

Under eventuelt.

Lidt snak om fremtiden omkring vores udstillinger. På grund af Europaudstillingen blev forsamlingen enige om at aflyse Duedag Fyn i år, for ikke at stresse duerne mere end højst nødvendigt.

Generalforsamlingen blev, vanen tro, afsluttet med et 3-foldigt leve for klubben.

Referent Lars.

 

Efter generalforsamlingen var der præmieuddeling fra klubbens lokaludstiiling i 2017. Se vinderlisten i Arkivet.