Forsiden

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

          Seneste nyt:

Onsdag den 27 februar 2019 kl. 19,00

afholdes den ordinære generalforsamling på Kaliffenlund i Ullerslev.


Dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden.

Punkt 3: Klubbens regnskab ved kasseren.

Punkt 4: Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 8 dage før).

Punkt 5: Valg til bestyrelsen: På valg er Verner Larsen og Lars Sørensen (begge genopstiller).

Jørgen Nielsen (genopstiller ikke) Det mandat er for 1 år).

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant:

Punkt 7: Valg af revisorer: På valg er John Ytting og Kim L Stenderup.

Punkt 8: Valg af revisorsuppleant: På valg er Chr. V. Jensen.

Punkt 9: Valg af 2 repræsenter til Duedag-Fyn: På valg er Søren L Poulsen og Svend Erik Schroll.

Punkt 10: Evt. Hvor alt kan diskuteres, men intet vedtages.


Derby: Husk alle er med i derby konkurrencen, så hvis du vil deltage, skal du aflevere 10 ringnumre fra årets DR-ringe til Leif senest 1. april. Senere tilmelding arkiveres lodret.


   P.B.V. Lars