Forsiden

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

Forsiden

Seneste nyt:

 

Lokal-udstilling 1. & 2. december.

Så er det årets højdepunkt som løber af stablen, nemlig vores klubudstilling. Åbningstider lørdag 13 til 17, søndag 9 til 15. Som de foregående år i Ullerslev hallen Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Deadline er 10 nov. - senere anm. arkiveres lodret. Duerne skal være i hallen senest kl. 20. fredag aften, (kom gerne før). Stadepenge betales om fredagen, ingen penge med anmeldelserne. Der kan også tilmeldes på mail. Udfyld anmeldelsen og send den tilbage til mig. Der skal skrives anmeldelse, ikke noget med en notits til mig. Det foregår på min private mail: modena@mail.dk. Vaccinationsattester afleveres om fredagen når duerne sættes ind. Der kan ikke tilmeldes over telefonen.

Dommere i år er Peter Laustesen og Mogens Andreasen.

Af specialklubber har vi Strukturdueklubben, lærkeduer og danske duer.

Så er der også lidt praktisk arbejde som skal udføres, der håber bestyrelsen selvfølgelig på, at I medlemmer er opsat på at hjælpe, så vi kan få sat en flot udstilling op. Vi starter som noget nyt kl 13.45 med at læsse grej. I år foregår det på Kaliffenlund. I stedet for at dreje ind til vores mødelokale, kører I bare længere ud af vejen, så er I der. Vi starter som sædvanlig kl 15 med at sætte udstilling op i hallen.

Uden jeres hjælp ingen udstilling.

 

Torsdag d. 21. juni afholdt klubben en lokal slagtur, som denne gang gik til Hans Høj i Kerteminde. Her så vi mange gode duer i Danske Tumlinger og Tyske Skønhedsbrevduer.

Efter duekigget trak vi indendørs, hvor der var drikkelse, bagværk og masser af hyggesnak om stort og småt.

Stor tak til værtsparret for god opvartning og hyggeligt samvær.

Tingene gør ikke sig selv.

Så derfor trak Leif i arbejdstøjet for at vaske alle drikkekopperne, så de er klar til de kommende udstillinger.

PS: Hvis Leif ser lidt bleg ud, KAN det skyldes, at fotografen Jane ikke havde indstillet blænden korrekt.

Medlemsmødet d. 16. maj var beriget med et besøg af Ebbe Hansen og hans sekundant, Flemming. Der blev fortalt anekdoter fra Ebbe's ungdom og hans liv med duerne.