Kommende aktiviteter

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

Kommende aktiviteter:

Aktivitetskalender for 2019 

 

 Tirsdag d. 24. september: Vaccination af duerne.

Vi mødes kl. 17,30 hos Jane og Leif, Kertemindevej 69.

Tilmelding med antal duer til Leif senest 8 dage før.


Lørdag d. 5. oktober: Ungdyrsdag på Kaliffenlund. Mere info senere.


Torsdag d. 7. november: Medlemsmøde med vores berømte "dømme-due-aften", hvor man også kan aflevere anmeldelse til lokaludstillingen.


Lørdag d. 30. november - søndag d. 1. december:

Lokaludstilling i Ullerslev-hallen.


 

Alle møder starter kl 19.00, hvor intet andet er nævnt, i Kaliffenlund,

og klubben er vært med kaffe og brød.