Forsiden

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

          Seneste nyt:


Årets vaccination af duerne sker

torsdag d. 21. oktober, kl. 17,00

hos Leif og Jane, Kertemindevej 69, 5800 Nyborg.

Leif vil gerne vide, hvor mange duer der kommer,

så ring til ham på nr. 28 11 12 42 senest d. 12. okt.


Lokaludstilling i Nyborg Og Omegns Racedueklub.

Vi har hermed fornøjelsen, at indbyde til lokaludstilling i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev.

Udstillingen afvikles i dagene 13. - 14. november 2021.

Tilmelding senest den 18. oktober til Ib Nielsen.

Duerne afleveres fredag den 12. nov. mellem kl. 18 og 20.

Husk vaccinationsattest, afleveres sammen med duerne.

Bestyrelsen vil være glade for de medlemmer, som vil give en hånd med ved opstilling og nedtagning.

Vi starter ved burdepotet i Kaliffenlund fredag kl. 14.00,

og ved Hallen kl.15.00. På forhånd tak.

Stadepenge betales fredag, ved afleveringen af duerne.

        

                                                Kontingent:
Bemærk venligst at kontingent fremover kan indbetales på klubbens kontonummer, på Netbank. Kontonummer i Nordea er: 5875 8344434132

Når du indbetaler, så oplys venligst dit navn i feltet ” besked til beløbsmodtager ” Dette vil være en stor hjælp til kassereren.

Du kan dog fortsat betale dit kontingent til kassereren ved et af klubbens medlemsmøder. Kontingent er 130,- kr. og 60,- kr. for junior

Derby: Derbynumre skal afleveres til Leif Jensen inden d. 1. april 2021