Forsiden

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

          Seneste nyt:

Dødsfald

Et af klubbens trofaste medlemmer, Arne Madsen, Tårup, er desværre afgået ved døden mandag d. 2. august i en alder af blot 77 år.

Arne blev for år tilbage fuldt fortjent udnævnt til

æresmedlem i Nyborg Og Omegns Racedueklub.

Æret være Arnes minde.


På billedet ses Arne sammen med formanden ved udnævnelsen til æresmedlem.

Næste aktivitet sker lørdag d. 2. oktober kl. 13,00 på Kaliffenlund,

hvor Frank Darling kommer og fortæller om hans liv med duer.

Klubben er vært ved kaffe og blødt brød.

        

                                                Kontingent:
Bemærk venligst at kontingent fremover kan indbetales på klubbens kontonummer, på Netbank. Kontonummer i Nordea er: 5875 8344434132

Når du indbetaler, så oplys venligst dit navn i feltet ” besked til beløbsmodtager ” Dette vil være en stor hjælp til kassereren.

Du kan dog fortsat betale dit kontingent til kassereren ved et af klubbens medlemsmøder. Kontingent er 130,- kr. og 60,- kr. for junior

Derby: Derbynumre skal afleveres til Leif Jensen inden d. 1. april 2021