Forsiden

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

          Seneste nyt:

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

               Dagsorden til klubbens ordinære generalforsamling,

onsdag den 26. maj, kl. 19,00 på Kaliffenlund


Punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden.
Punkt 3: Klubbens regnskab ved kasseren.
Punkt 4: indkomne forslag ( skal være formanden i hænde 8 dage før )
Punkt 5: Valg til bestyrelsen: På valg er Verner Larsen genopstiller, Lars Sørensen genopstiller ikke
Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant: Jørgen Nielsen
Punkt 7: Valg af revisorer: På valg er John Ytting og Kim Stenderup (Kim genopstiller ikke).
Punkt 8: Valg af revisorsuppleant: På valg er Chr. V. Jensen.
Punkt 9: Evt. Hvor alt kan diskuteres, men intet vedtages.


Der tages forbehold for evt restriktioner pga korona.

                                                Kontingent:

På bestyrelsens sidste møde, blev vi enige om, at kontingent fremover kan indbetales på klubbens kontonummer, på Netbank.

Kontonummer i Nordea er: 5875 8344434132

Når du indbetaler, så oplys venligst dit navn i feltet ” besked til beløbsmodtager ” Dette vil være en stor hjælp til kassereren.

Du kan dog fortsat betale dit kontingent ved et af klubbens medlemsmøder, til kassereren. Kontingent er 130,- kr. og 60,- kr. for junior

Derby:

Derbynumre skal afleveres til Leif Jensen inden d. 1. april 2021