Forsiden

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

          Seneste nyt:

Næste aktivitet er Slagbesøget torsdag d. 6. august kl. 18.30 hos

Kim Stenderup, Stationsvej 16 i Hjulby.

Tilmelding et par dage i forvejen til Verner Larsen på tlf. 24411137.

Husk din bedre halvdel må jo gerne komme med.

                                                Kontingent:
På bestyrelsens seneste møde blev vi enige om, at kontingent fremover kan indbetales på klubbens kontonummer via Netbank.
Kontonummer i Nordea er: 5875 8344434132
Når du indbetaler, så oplys venligst dit navn i feltet ”besked til
beløbsmodtager”. Dette vil være en stor hjælp til kassereren.
Du kan dog fortsat betale dit kontingent til kassereren ved et af klubbens medlemsmøder.

Kontingent er 130,- kr. for seniorer og 60,- kr. for junior