Forsiden

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

          Seneste nyt:

Onsdag d. 22. januar afholdes årets første medlemsmøde, og det foregår som sædvanligt på Kaliffenlund kl. 19,00.

Denne gang har bestyrelsen fået Ib Nielsen, Ebberup, til at øse ud af sin store viden om raceduer. Derudover har Ib også "stået fader" til DRF's nye præmiesystem, så hvis man har spørgsmål til dette system, der blev brugt på den nyligt afholdte National-udstilling, så har man chancen for at blive klogere denne aften. Ib ved nok også et og andet om, hvad der rører sig i DRF's hovedbestyrelsen, så det kan han måske også lokkes til at fortælle lidt om

Husk at klubben er vært ved kaffe og brød.

                                                Kontingent:
På bestyrelsens seneste møde blev vi enige om, at kontingent fremover kan indbetales på klubbens kontonummer via Netbank.
Kontonummer i Nordea er: 5875 8344434132
Når du indbetaler, så oplys venligst dit navn i feltet ”besked til
beløbsmodtager”. Dette vil være en stor hjælp til kassereren.
Du kan dog fortsat betale dit kontingent til kassereren ved et af klubbens medlemsmøder.

Kontingent er 130,- kr. for seniorer og 60,- kr. for junior
                                                Derby:
Derbynumre (10 af årets DR-ringe) skal afleveres til Leif Jensen

inden d. 1. april 2020.

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19 afholdes den ordinære generalforsamling på Kaliffenlund Ullerslev

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden.

Punkt 3: Klubbens regnskab ved kassereren.

Punkt 4: Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 8 dage før)

Punkt 5: Valg til bestyrelsen: På valg er Leif Jensen, Svend Erik                          Schroll, Allan Storm Olsen (alle 3 genopstiller).

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant: Jørgen Nielsen.

Punkt 7: Valg af revisorer: På valg er John Ytting og Kim L Stenderup.

Punkt 8: Valg af revisorsuppleant: På valg er Chr. V. Jensen.

Punkt 9: Valg af 2 repræsentanter til duedagfyn: På valg er Søren L                    Poulsen og Svend Erik Schroll.

Punkt 10: Evt. Hvor alt kan diskuteres, men intet vedtages.

 

Derby: Husk alle er med i derby konkurrencen, så hvis du vil deltage, skal du aflevere 10 ringnumre fra årets DR-ringe til Leif senest 1. april. senere tilmelding arkiveres lodret.

                                                                                                     

P.B.V. Lars