Forsiden

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

          Seneste nyt:

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Næste aktivitet i klubben er Vaccinationen, der foregår hos Leif og Jane, Kertemindevej 69 og det er den 21. oktober kl. 17.30. Meld til Leif 8 dage før, hvor mange du skal have stukket. Hans tlf nr er stadig 28111242

                                                Kontingent:
På bestyrelsens seneste møde blev vi enige om, at kontingent fremover kan indbetales på klubbens kontonummer via Netbank.
Kontonummer i Nordea er: 5875 8344434132
Når du indbetaler, så oplys venligst dit navn i feltet ”besked til
beløbsmodtager”. Dette vil være en stor hjælp til kassereren.
Du kan dog fortsat betale dit kontingent til kassereren ved et af klubbens medlemsmøder.

Kontingent er 130,- kr. for seniorer og 60,- kr. for junior