Aktivitetslisten

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

Generalforsamling i Kaliffenlund afventer ny dato og tidspunkt. Alle møder holdes på Kaliffenlund i Ullerslev

 (sidevej til Skellerupvej).