Arkivet

Alle steder hvor der er små billeder, kan man trykke på billedet for at se det i større format.

Velkommen til

Nyborg Og Omegns Racedueklubs

hjemmeside

           Arkivet

Så lykkedes det endeligt at få gennemført et medlemsmøde i disse koronatider :-) 

Onsdag d. 8. juli havde vi besøg af Flemming og Benny fra Lillebælt-klubben. De fortalte om deres måde at holde duer på, hvad foder, pasning og sygdomme angår. Det gav anledning til nogle gode debatter, hvor snakken gik lystigt. Det var tydeligt at mærke, at medlemmerne havde manglet snakken og samværet i den forgangne tid.

Mødet var godt besøgt det gode vejr til trods.

Tirsdag d. 25. februar afholdt klubben sin årlige ordinære generalforsamling (GF) i Kaliffenlund. Der var et pænt fremmøde af klubbens medlemmer, heriblandt to af klubbens æresmedlemmer. De kunne alle overvære en generalforsamling, der gik helt efter planen: Formanden åbnede mødet, hvorefter der blev valgt en dirigent til at lede resten af generalforsamlingen. Han kunne konstatere at GF var rettidigt indkaldt, hvorefter han gennemgik dagsordenen og gav ordet til formanden for beretningen. Formanden gennemgik det forgangne års aktiviteter, hvilket de fremmødte åbenbart var ganske tilfredse med, da de uden bemærkninger godkendte den. Herefter var det kassererens tur med regnskabet, der viste et underskud pga indkøb af en PC, samt afholdelse af en medlemsfest. Regnskabet blev godkendt, hvorefter det af bestyrelsen fremsatte forslag om en mindre lovændring blev diskuteret og vedtaget. Der var genvalg til alle, dog blev man enige om at stille valget af to repræsentanter til Ungdyrsdagen i bero indtil der forhåbentligt bliver ro omkring ungesygen. Under "eventuelt" var der en god snak om løst og fast, hvorefter forsamlingen afsluttede GF med et 3-foldigt leve for klubben.

Efter GF var der uddeling af præmier fra klubbens lokaludstilling, hvorefter der blev nydt lidt kaffe med brød og en god snak om duer m.m.

Onsdag d. 22. januar havde vi besøg af Ib Nielsen fra Ebberup. Han fortalte lidt om årets gang med duer, dommergerninger, udflugter og arbejdet med at få Nationalen op at stå "bag kullisserne". Utroligt hvad den mand kan nå - man blev næsten helt forpustet på hans vegne.

Han fortalte også om DRF's nye præmiesystem, der så dagen lys på den nyligt afholdte Nationaludstilling til de flestes tilfredshed og enkeltes utilfredshed. Det var nyt for mange dommere, men de fleste havde fattet pointen da det kom til stykket.

Aftenen blev rundet af med en god duesnak skyllet ned med en kop kaffe og en bid brød.

Lidt billeder fra klubbens lokaludstilling i Ullerslevhallen d. 30. nov - d. 1. dec 2019. Fotograferne er Jane og Kim.

Torsdag d. 7. november var der medlemsmøde, hvor man kunne tage nogle duer med, som vi så gik rundt i små grupper og bedømte. Derefter sammenlignede vi resultaterne og fik en god snak om duerne. Der var et pænt fremmøde af medlemmer, men flere havde ladet duerne blive hjemme pga. den frygtede Ungesyge, som hærger slagene lige pt. Men en hyggelig aften som altid.

Fredag d. 6. september var der indkaldt til fest i Herrested forsamlingshus. En stor del af klubbens medlemmer havde taget imod indbydelsen og var, sammen med deres ledsagere, iført stiveste puds. Efter en kold velkomstdrik holdt formanden en kort tale, hvorefter maden kunne nydes i fulde drag. Menuen var rigtig god - faktisk min livret; buffét og drikkelse ad libitum. Efter dette overdådige måltid var der kaffe og en småkage. Snakken gik højlydt ved bordene. Om dette skyldtes emnerne der blev diskuteret, eller om det skyldtes selskabets høje gennemsnitsalder, skal jeg lade være usagt. Men hyggeligt var det.

Tak til klubben for det fine traktement og tak til de fremmødte for en hyggelig aften.

Onsdag d. 19. juni havde klubbens medlemmer fornøjelsen af, at besøge klubbens næstformand, Svend Erik Schroll i hans have og dueslag i Gelsted. Her fremviste han en hyggelig have fyldt med frodige planter, og et dueslag med mange gode unger fra årets avl. Der var også en overkælen kat og en godt "bredskuldret" dejlig hund, samt et par ænder på fri fod. Der blev disket op med alskens lækkerier, mens snakken gik og hyggen bredte sig. Der var et flot fremmøde, og formanden så da også ganske tilfreds ud.

En stor tak til værtsparret for en hyggelig aften, og tak til de fremmødte for en god tilslutning.

Onsdag d. 29. maj var der medlemsmøde, hvor Poul Erik Mose fortalte om sit liv med duerne. Der var bagefter en god snak om løst og fast - og lidt om duerne også. En hyggelig aften - dog med plads til flere af klubbens medlemmer.

Torsdag d. 25. april havde klubben besøg af Per Damgaard. Han havde, som han selv sagde, stukket hovedet ind i løvens hule, da hans oplæg til aftenens debat var flytningen af Nationalen til december og til Herning. Dette kom der en god og saglig debat ud af. Enige bliver vi nok aldrig, men altid godt at få vendt sine synspunkter med de andre. Per kom også ind på det nye præmiesystem. Også dette emne blev debateret godt og grundigt. Til sidst viste Per nogle af de dueracer, som han går og arbejder med hjemme på slaget. En god aften, dog med plads til flere fremmødte, men mon ikke at det gode vejr havde holdt nogle hjemme ved grillen på terrassen.

Torsdag d. 28. marts havde klubben besøg af Hans Ove Christiansen.

Hans Ove fortalte om sit lange liv med duerne, samt arbejdet med organisationsarbejdet, som han har mange års erfaring med.

En god aften med godt fremmøde.

Nedenstående billeder er fra klubbens generalforsamling d. 27. februar 2019

Referat fra generalforsamlingen 27. februar 2019

Valg af dirigent blev Christian V. Jensen og det styrede han med hård hånd. Bestyrelsens beretning ved formanden blev godkendt uden kommentarer, det samme med regnskabet selvom der var et lille underskud. Ingen indkomne forslag.

På valg var Verner Larsen og Lars Sørensen, begge genvalgt. Jørgen Nielsen trak sig fra bestyrelsen, ind i stedet for kom Allan Storm Olsen, velkommen til.

Jørgen bliver suppleant igen.

Revisorerne er stadig Kim Stenderup og John Ytting, suppleanten er stadig Christian V. Jensen

Duedag fyn udvalget består igen i år af Søren L Poulsen og Svend Erik Schroll.

Under eventuelt var der lidt snak om at holde duedag fyn i Kaliffenlund, flere duer kommer der nok ikke og det er nemt, da vi har alt hvad der skal bruges lige ved hånden. Men det klarer udvalget som altid.

Lidt snak om en sommerfest med påhæng hen på sensommeren. Vi sluttede af med et amerikansk lotteri, som Jørgen Nielsen stod for, fint indslag. Vinderne blev Allan Olsen og Carl Knudsen, så de kunne drage hjem med en sæk duefoder hver.

Vi råbte lige et leve for klubben og så var det bal forbi.


P.B.V. Lars

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen.

Formand: Verner. Næstformand: Schroll. Kasserer: Leif. Sekretær: Lars. Bestyrelsesmedlem: Allan.

Torsdag d. 24. januar 2019

havde klubben besøg af duemand og dyrlæge Anders Christiansen, der fortalte det sidste nye omkring Ungdyrssygen. Mødet var rigtigt godt besøgt, da emnet interesserer mange og Anders er en god fortæller.

Torsdag d. 21. juni 2018

afholdt klubben en lokal slagtur, som denne gang gik til Hans Høj i Kerteminde.

Her så vi mange gode duer i Danske Tumlinger og Tyske Skønhedsbrevduer.

Efter duekigget trak vi indendørs, hvor der var drikkelse, bagværk og masser af hyggesnak om stort og småt.

Stor tak til værtsparret for god opvartning og hyggeligt samvær.

Medlemsmødet d. 16. maj 2018

var beriget med et besøg af Ebbe Hansen og hans sekundant, Flemming.

Der blev fortalt anekdoter fra Ebbe's ungdom og hans liv med duerne.

Tingene gør ikke sig selv.

Så derfor trak Leif i arbejdstøjet for at vaske alle drikkekopperne,

så de er klar til de kommende udstillinger.

PS: Hvis Leif ser lidt bleg ud, KAN det skyldes,

at fotografen Jane ikke havde indstillet blænden korrekt.

Medlemsmødet d. 3. april 2018,

hvor Bent Hermansen stod for underholdningen.

Referat

Generalforsamlingen 21 februar 2018

Før vi gik til dagsordenen udtalte formanden mindeord over Villy Mouritsen, der desværre døde i 2017. Herefter blev der afholdt 1 minuts stilhed til ære for Villy.


Det var denne aften man havde muligheden for at høre, hvordan det går med vores klub, både økonomisk og vores fremtidsplaner. Det var der jo så 18 der havde lyst til incl bestyrelsen.

Dirigenten blev Kim Stenderup, tror ikke han nåede at blive hæs, ved at hæve stemmen.

Beretningen og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

På valg til bestyrelsen var Leif Jensen, Schroll, Poul Erik Bukhave alle var genvalg, suppleanten er fortsat Jørgen Nielsen.

Revisorer er stadig John Ytting og Kim Stenderup, suppleanten er Christian V. Jensen.

Duedag fyn udvalget er igen i år Søren L Poulsen og Schroll.

Under eventuelt.

Lidt snak om fremtiden omkring vores udstillinger. På grund af Europaudstillingen blev forsamlingen enige om at aflyse Duedag Fyn i år, for ikke at stresse duerne mere end højst nødvendigt.

Generalforsamlingen blev, vanen tro, afsluttet med et 3-foldigt leve for klubben.

Referent Lars.


Efter generalforsamlingen var der præmieuddeling fra klubbens lokaludstilling i 2017. Se vinderlisten længere nede.


Lokal udstilling 9 & 10 december

Præmielisten 2017

Verner Larsen: 2 Guld, 1 ærespr, Klubmester og pokal for Bedste ældre due. Jørgen Nielsen: 1 Guld, 3 ærespr, pokal for Bedste ungdyr, Derby. Markus Kindberg: 1 ærespr, Juniorpokal. Dorde Pedersen: 1 Guld, 2 ærespr, 1 1.vinder. Lars Sørensen: 1 Guld, 1 ærespr. Kim Stenderup: 1 ærespr. Ib Nielsen: 1 ærespr, 1 1.vinder. Svend E Schroll: 1 ærespr. Hans Høj: 1 ærespr. Kent Maagård: 1 ærespr. Per Jørgensen: 2 ærespr. Jørgen P. Jensen: 1 ærespr. Sven Hansen: 1 ærespr. Carl Knudsen: 1 ærespr. Mette Voigt: 1 1.vinder. Ulla Jørgensen: 1 1.vinder. Lone Maagard: 1

1. vinder. Ejler Knudsen: 1 1.vinder.


Stort tillykke til alle vinderne.


Tak for en hyggelig weekend, og især en stor tak til alle, der tog del i det store praktiske arbejde med at få afviklet udstillingen.


Tingene gør jo ikke sig selv.


Torsdag d. 9. november havde klubben et medlemsmøde, hvor de fremmødte kunne tage et par ungdyr med. Disse ungdyr blev så bedømt af de fremmødte medlemmer, der gik rundt i små grupper. Bagefter blev gruppernes point sammenlignet, hvilket som sædvanligt gav anledning til en god og hyggelig snak om duerne.

Lørdag d. 17. juni 2017 var klubben på besøg hos Henrik Bruun og Bent Overgaard i det sydfynske.

De to øverste billeder er fra Henriks slaganlæg, hvor det vrimlede med unger i mange farver.

De to nederste billeder er fra Bents slag og have, hvor vi blev budt på kaffe og rigeligt med kage.

Tak til begge værter for et dejligt visit og et godt vejr.

Onsdag d. 17. maj 2017 havde klubben besøg af Søren Pedersen, der fortale om sit liv med duerne, samt nogle spændende forskningsprojekter, som han havde deltaget i. Søren viste billeder fra duerne hjemme på slaget, samt fra de nævnte projekter. En god aften med et rimeligt besøgstal.

Mandag d. 3. april 2017 havde klubben besøg af Claus Hirsch. Claus var som vanligt god for underholdningen og fortalte vidt og bredt om sit liv med duerne. Mødet var godt besøgt og spørgelysten var stor.

Onsdag den 8 februar 2017 afholdt vi vores generalforsamling.

Alle tilstedeværende var åbenbart tilfreds med den måde

klubben kører på, Så både regnskab og formandsberetning

blev godkendt. Alle valg var genvalg, så klubben kører videre

med de samme folk på de samme poster som før generalforsamlingen.

Dejligt og se der var et nyt medlem med.

Genvalgt til bestyrelsen blev Verner Larsen og Lars Sørensen.

Genvalgt til bestyrelsessuppleant blev Jørgen Nielsen.

Genvalgt som revisorer blev John Ytting og Kim L Stenderup.

Genvalgt som revisorsuppleant blev Chr V Jensen.

Genvalgt til Duedag Fyn blev Søren L Poulsen og Svend Erik Schroll.


Generalforsamlingen blev som sædvanligt afsluttet med et 3-foldigt leve for klubben.

Fredag d. 11/11-16 havde klubben et medlemsmøde i Kaliffenlund, hvor Tanja og Michael kom og fortalte om deres store passion for duer, høns, ænder, heste og kaniner. Det var vældigt interssant, og fremmødet var stort.

Det var første gang vi skulle mødes i det nye lokale, men alle virkede godt tilfredse med forholdene.

Flere var mødt op med tilmeldingsblanketter til lokaludstillingen, men da udstillingen desværre er blevet aflyst pga fugle-influenza, måtte de tage dem med hjem igen.